Print

Bestillingsfrist Materiellfrist Avbestillingsfrist Annonseside Tekstside Spaltehøgde Minste modulstorleik
2 dagar 2 dagar 2 dagar 6 spaltar a 38 mm 5 spaltar a 46 mm 365 mm M22B

Materiell sendast til nordfj@fjt.no
Minstemodul print er 22B (80/96x107) / M13 (122/146x71).

 

Digitalt

Format Storleik Kb
Topboard/Topboard XL** 980x300/980x500 100 kb/150 kb
Skyscraper/Skyscraper XL** 180x500/360x2500 100 kb/150 kb
Brandboard 980x300/500/600 150 kb
Netboard 580x400 100 kb
Hestesko 180x700/1010x150/180x700 300 kb
Wallpaper 1920x1300 300 kb
Smartboard 320x250 100 kb
Board (mobil) 320x250 100 kb
Board XL** (mobil) 320x400 100 kb

Materiellfrist: 3 virkedagar før kampanjestart.

 

Digitale retningslinjer

Datapolicy og målingar:
Nordfjordsamkøyringa nyttar Appnexus som annonsestyringssystem og det er desse målingane av annonsevisningane som er gjeldande og ikkje andre partars trackingsystem. Det er berre anledning til å nytte Nordfjordsamkøyringa-data i forbindelse med annonsering på Nordfjordsamkøyringa sine tenester. Det er ikkje anledning til å nytte Nordfjordsamkøyringa-data til målretting eller retargeting av Nordfjordsamkøyringa sine brukarar på andre applikasjonar eller tenester.

Annonseutforming:
- Annonser må følgje Vær Varsom-plakaten og ikkje stride mot avisenes grunnsyn, oppfatning eller etiske haldningar eller som på anna måte svekkar lesaranes tillit.
- Annonser som openbart er lovstridige, uriktige eller villeiande blir avvist.
- Annonser skal ikkje ha seksuelt påtrengande, valdelig, støtande, rasistisk eller politisk bodskap.
- Annonsa skal ikkje blinke meir enn tre gonger i løpet av eitt sekund i animerte annonser. Maksimal lengde for animerte annonser er 30 sekunder.
- Annonser skal ikkje innehalde lyd som startes automatisk. Lyd som blir aktivert ved klikk godtas.
- Alle annonser må ha logo.
- Vi forbeholder oss retten til å avvise annonser som ikkje blir godkjent av ansvarleg redaktør.

Filtypar:
JPEG/JPEG, PNG eller GIF.
HTML5 kan og nyttast. Klikk her for tekniske spesifikasjonar.