Nordfjordsamkøyringa når ut til 24.000 lesarar med ei husstandsdekning på 84% i Nordfjord og dekkar kommunane Kinn, Stad, Bremanger, Vanylven, Volda, Stryn, Gloppen og Sunnfjord.
Leserar print
30 000
Leserar digitalt
10 000
Leserar print og digitalt
42 000

Vårt stillingsprodukt består av:

Stillingsannonse
Stillingsbanner på nett og mobil
Stillingskarusell
Content og native marketing
Videoprofilering
Rådgjeving sosiale medium

Rune Henden
Regional salgssjef Nordfjord og Gudbrandsdalen

Tlf. 454 45 244
E-post: rune.henden@fjt.no

Vilde Myhre Skavøypoll
Marknadsrådgjevar

Tlf. 918 22 206
E-post: vilde.myhre.skavoypoll@fjt.no

Nordfjordsamkøyringa dekker kommunane
Kinn, Stad, Bremanger, Vanylven, Volda,
Stryn, Gloppen og Sunnfjord.

Med husstandsdekning på 84% på print i tillegg til stor digital trafikk, er lokalavisene i Nordfjord ein viktig del av nordfjordingane sin kvardag.