Ledige stillingar

StillingarArbeidsgjevarArbeidsstadSøknadsfrist
Ansvarlig redaktørAvisa LofotenLofoten27.07.2017
IT-sjefHagen ASStryn30.07.2017
Kyrkjelydspedagog/TrusopplærarStryn Kyrkjelege FellesrådStryn31.07.2017
GravferdskonsulentBlomsterkjellaren Syvde ASSyvde31.07.2017
BlomsterdekoratørBlomsterkjellaren Syvde ASSyvde31.07.2017
Daglig lederFrydenbø BilsenterSandane31.07.2017
Teamleiar avd. psykisk helse og rusVågsøy kommuneVågsøy01.08.2017
KulturhusmedarbeidarStryn kommuneStryn01.08.2017
Fagkonsulent landbruk - årsvikariatStryn kommuneStryn01.08.2017
DansSogn og Fjordane FylkeskommuneSandane03.08.2017
Konsulent/seniorkonsulent økonomi og rekneskapAccountor GloppenSandane07.08.2017
OpplæringskonsulentOpplæringskontoret for fiskeri-og havbruksfagRaudeberg11.08.2017
Konsulent/førstekonsulent kulturEid kommuneNordfjordeid13.08.2017
ProduksjonsarbeidereInnvik ASInnvik15.08.2017
Kommunikasjon- og marknadsmedarbeidarFramtidsfylket ASFørde15.08.2017
Kommunale-/interkommunale psykologistillingarEid kommuneNordfjordeid18.08.2017
Sjukepleiarar heimetenestaEid kommuneNordfjordeid18.08.2017
Arbeidande formann, teknisk drift og anleggVågsøy kommuneVågsøy20.08.2017
Fagleiar fellestenester HogatunetEid kommuneNordfjordeid20.08.2017
Fagleiar demens og dagopphald HogatunetEid kommune20.08.2017
Fagleiar korrtid og langtid HogatunetEid kommuneNordfjordeid20.08.2017
Ass. avdelingsleiar HogatunetEid kommuneNordfjordeid20.08.2017
Avdelingsleiar HogatunetEid kommuneNordfjordeid20.08.2017
DirektørSparebankstiftinga Sogn og FjordaneFørde21.08.2017
Produksjonsplanlegger - ingeniørWest Mekan Produksjon ASNordfjordeid25.08.2017
Økonomi og administrasjonWest Mekan Produksjon ASNordfjordeid25.08.2017