ØNSKJER DU Å PÅVERKE STUDENTAR, ELEVAR,
LÆRLINGAR OG FORELDRE OM MOGLEGHEITENE
VI HAR I REGIONEN?
19. februar kjem tema utdanning i papirutgåvene av Fjordenes Tidende, Fjordingen,
Firda Tidend og Fjordabladet.
Temaet vert også publisert på nettstadane til dei fire avisene,
samt på sosiale medium.

Vi gir deg over 30.000 personar i regionen.

Ønskjer du å annonsere i tema utdanning?
Bestillingsfrist 3. februar.

PRISAR:
Heilside 248×365 51.700,-
Halvside 248×181 25.800,-
Modul 26B 248×107 15.500,-
Modul 33B 122×181 12.900,-
Modul 16 248×71 10.300,-
Modul 22B 80×107 5.200,-
Prisane er ekskl. mva. og produksjonskostnadar.

Bestilling til vilde@fjt.no/918 22 206